Voor wie – centrumindicatie

CBT Noord-Limburg biedt mondzorg voor mensen die niet of moeilijk in een reguliere praktijk behandeld kunnen worden. Er is dan vaak sprake van een centrumindicatie.

CBT Noord-Limburg richt zich vooral op mensen met:
• Een lichamelijke en/of geestelijke beperking
• Een psychiatrisch ziektebeeld
• Extreme angst voor de tandarts

Onder deze groepen kunnen ook vallen:
• Verslaving
• Morbide obesitas
• Medisch gecompromitteerd

Aanmeldprocedure

Na een verwijzing door een arts of tandarts, krijgt de patiënt van CBT Noord-Limburg een aanmeldpakket. Hierin staat algemene informatie en zitten enkele vragenlijsten. Nadat CBT Noord-Limburg de ingevulde lijsten retour heeft ontvangen, wordt contact opgenomen met de patiënt voor het maken van een afspraak voor een intake.

Kosten

Voor de vergoeding van een behandeling moet CBT Noord-Limburg een individuele machtiging aan te vragen. Nadat de zorgverzekeraar de behandeling heeft goedgekeurd, vallen de kosten onder de basisverzekering. Eigen risico is dus van toepassing. Soms is een eigen bijdrage van toepassing, dit wordt vooraf besproken.
Volwassenen die angstbegeleiding krijgen, dienen de tandheelkundige verrichtingen te betalen net als bij een reguliere tandarts. De extra-kosten voor tijd of angstreductie vallen onder de basisverzekering. Natuurlijk wordt de patiënt vooraf hierover geïnformeerd.
De vergoeding voor bijzondere tandheelkundige zorg staat beschreven in artikel 2.7, lid 1 van het Besluit zorgverzekering.

Standaard verwijsbrief

Om een verwezen patiënt zo goed mogelijk te kunnen helpen, ontvangen we graag een volledige verwijzing. Voor tandartsen en huisartsen is er een standaard verwijsbrief:

Download hieronder een van de standaard brieven

Zorgmail

Indien u informatie over patiënten mailt, prefereren wij het gebruik van Zorgmail.

Ons ID is 500151981.

Ons adres is cbtnoordlimburg@zorgmail.nl.