Volwassen patiënten

CBT Noord-Limburg behandelt patiënten uit drie doelgroepen:

1. Volwassenen met een beperking
Onder deze doelgroep vallen patiënten met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuigelijke beperking waardoor zij niet goed behandeld kunnen worden in een gewone tandartspraktijk.

CBT Noord-Limburg is speciaal uitgerust om aan de wensen en eisen van deze patiëntengroep te voldoen. Zo zijn de deuren extra breed om goed met een rolstoel naar binnen te kunnen, zijn ruimtes royaal van formaat en zijn er speciale behandelstoelen waar patiënten eventueel met een tillift in getild kunnen worden en is er een balie in de wachtkamer op rolstoelhoogte.

2. Volwassenen met een psychiatrisch ziektebeeld
Onder deze doelgroep vallen patiënten stemmings-, angst- en/of middelenstoornis waardoor zij niet goed behandeld kunnen worden in een gewone tandartspraktijk.
Doel de van de tandheelkundige behandeling is de mond gezond en functioneel goed te maken en te houden. Daar waar mogelijk wordt de patiënt voorbereid op terugkeer naar de reguliere tandarts.

CBT Noord-Limburg is speciaal toegerust voor psychiatrische patiënten. Zowel de praktijkruimte als de omgeving zijn prikkelarm. Demping van licht en geluid behoort tot de mogelijkheden.

3. Volwassenen met een extreme angst voor de tandarts
Onder deze doelgroep vallen patiënten met een extreme tandartsangst, met een extreme kokhalsreflex en/of met bepaalde andere soorten van psychopathologie.
Het doel van de behandeling bij CBT Noord-Limburg is om uw angst te verminderen, zodat u na het behandeltraject bij CBT Noord-Limburg weer zonder problemen door uw gewone tandarts kan worden behandeld. In overleg met u en uw eigen tandarts zal hiervoor een overgangstraject worden opgesteld.