Tarieven
Centrumindicatie

Als u niet in een reguliere praktijk behandeld kan worden, dan heeft u meestal een centrumindicatie (zie www.cobijt.nl). De kosten van de behandeling vallen dan onder de basisverzekering. Hiervoor moet CBT Noord-Limburg een aanvraag doen bij uw zorgverzekeraar. Voor de basisverzekering geldt dat iedereen een eigen risico moet betalen. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van uw zorgpolis. Uw zorgverzekeraar zal u dit factureren.

Naast uw eigen risico kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Deze eigen bijdrage bestaat dan uit landelijk vastgestelde prestatiecodes. Indien dit voor u van toepassing is, zal uw behandelaar u hierover informeren en een begroting maken van deze kosten. Heeft u een aanvullende verzekering voor de tandarts, dan kunt u de eigen bijdrage vaak (voor een deel) vergoed krijgen. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Voor mensen die vallen onder de WLZ én een centrumindicatie hebben, zal de procedure gelden zoals beschreven onder ‘Centrumindicatie’.
Wordt u behandeld in het kader van de WLZ (indicaties “zorg met verblijf”) zónder centrumindicatie, dan declareert CBT Noord-Limburg de kosten rechtstreeks aan uw zorgkantoor. Meestal zijn de kosten van de behandeling door de WLZ gedekt. Uw tandarts informeert u graag over uw specifieke situatie.
.
.

Volwassenen met een extreme angst voor de tandarts

  • De kosten van de behandeling worden opgesplitst om geen financieel voor- of nadeel van angst te ondervinden: De tandheelkundige verrichtingen (bijvoorbeeld vullingen) worden hetzelfde in rekening gebracht als bij een reguliere tandarts. Zie Centrumindicatie – Eigen Bijdrage.
  • De extra kosten (bijvoorbeeld training, oefening, gewenning) vallen onder Centrumindicatie – Basisverzekering. Hiervoor zal een aanvraag gedaan moeten worden bij uw zorgverzekeraar.

Kinderen/jeugd tot 18 jaar

Tandkundige zorg tot 18 jaar wordt volledig vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Een behandeling dient wel aangevraagd te worden bij uw zorgverzekeraar. Aan zorg door een CBT zijn immers extra kosten verbonden.
.