Spoed

Wat is een spoedgeval?
Een tandheelkundig spoedgeval is een ongeluk (trauma), nabloeding of een zeer heftige pijnklacht. Een zwelling die snel toeneemt (abces), kan ook spoed zijn.

Spoed indien het CBT geopend is:
U kunt telefonisch contact opnemen met CBT Noord-Limburg (0478-226062).

Spoed indien het CBT gesloten is:
U kunt contact opnemen met uw eigen huistandarts. Deze heeft een regeling voor spoedeisende klachten waar u gebruik van kunt maken.

Indien u geen eigen huistandarts heeft, kunt u contact opnemen met de Tandartsspoedpraktijk Nijmegen, gehuisvest in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. Zie voor info.
0900-8602 (€0,90 per gesprek)