Kinderen

CBT Noord-Limburg behandelt patiënten uit drie doelgroepen:

1. Kinderen met een beperking
Onder deze doelgroep vallen kinderen met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuigelijke beperking waardoor zij niet goed behandeld kunnen worden in een gewone tandartspraktijk.
CBT Noord-Limburg is speciaal uitgerust om aan de wensen en eisen van deze patiëntengroep te voldoen. Zo zijn de deuren extra breed om goed met een rolstoel naar binnen te kunnen, zijn ruimtes royaal van formaat en zijn er speciale behandelstoelen waar patiënten eventueel met een tillift in getild kunnen worden en is de voldoende ruimte voor de ouders en/of begeleiders om hun kind te ondersteunen.
Verder is het team getraind om gepaste zorg te bieden en is er voldoende vermaak of afleiding mogelijk. Er kunnen bijvoorbeeld eigen filmpjes of die van het CBT afgespeeld worden op schermen boven de stoel en is er een aangepaste speelhoek in de wachtkamer.

2. Kinderen met een psychiatrisch ziektebeeld
Onder deze doelgroep vallen kinderen met stemmings-, angst- en/of middelenstoornis waardoor zij niet goed behandeld kunnen worden in een gewone tandartspraktijk.
Doel de van de tandheelkundige behandeling is de mond gezond te maken en te houden. Daar waar mogelijk wordt de patiënt voorbereid op terugkeer naar de reguliere tandarts.
CBT Noord-Limburg is speciaal toegerust voor psychiatrische patiënten. Zowel de praktijkruimte als de omgeving zijn prikkelarm. Demping van licht en geluid behoort tot de mogelijkheden.

3. Kinderen met een extreme angst voor de tandarts
Onder deze doelgroep vallen kinderen met een extreme tandartsangst, met een extreme kokhalsreflex en/of om een andere reden moeilijk behandelbaar zijn in de reguliere praktijk (de tandarts zal het kind verwijzen met een behandelprobleem).
Binnen het CBT kunnen we de tijd nemen die nodig is voor een goede begeleiding en behandeling. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de denk- en belevingswereld van het kind. Middels trainen, oefenen of gewenning werken we op een positieve manier toe naar goede behandelbaarheid. Uiteraard begeleiden we ouders en kinderen op weg naar een betere mondgezondheid, zodat zij na de behandeling met een gezond gebit terug naar de eigen tandarts kunnen.