Voor wie

Er zijn instellingen voor gehandicaptenzorg en GGZ-instellingen die een eigen tandarts hebben, al dan niet binnen de muren van de instelling. Deze tandartsen hebben vaak veel affiniteit voor de doelgroep. Maar binnen de instelling is de tandheelkundige praktijk vaak beperkt in haar mogelijkheden. Als behandeling niet meer mogelijk is bij deze eerstelijns tandarts, dan kan door de tandarts, de huisarts of een medisch specialist verwezen worden naar CBT Noord-Limburg.

Dikwijls ook hebben instellingen geen eigen tandarts. Dat kan komen door verschillende oorzaken, zoals beperkingen in ruimte, middelen, investeringsmogelijkheden, maar zeker ook door schaarste aan tandartsen. Als een cliënt niet door een reguliere tandarts behandeld kan worden, dan is er vaak een indicatie voor bijzondere tandheelkunde (centrumindicatie) en kan contact opgenomen worden met CBT Noord-Limburg.

Maatwerk

CBT Noord-Limburg nodigt u van harte uit om de wensen en mogelijkheden te verkennen. Wij bieden echt maatwerk en gaan graag hierover in gesprek met u. Parkeren kan naast de deur, er kunnen afspraken gemaakt worden per groep, per tijdvak, naar individuele wens. Begeleiding is altijd welkom om eens te komen kijken bij CBT Noord-Limburg.

Kosten

Cliënten die verblijven binnen een instelling, kunnen vallen onder de Wlz (Wet langdurige zorg). De kosten voor mondzorg bij CBT Noord-Limburg vallen echter onder de basisverzekering, als onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiervoor geldt de eigen bijdrage. Als er een eigen bijdrage of andere kosten van toepassing zijn, wordt de cliënt (of wettelijk vertegenwoordiger) hierover vooraf geïnformeerd.
Meer informatie vindt u hier (CBT Noord-Limburg – tarieven)

Standaard verwijsbrief

Om een verwezen patiënt zo goed mogelijk te kunnen helpen, ontvangen we graag een volledige verwijzing. Voor tandartsen en huisartsen is er een standaard verwijsbrief:

Download hieronder een van de standaard brieven