Huisregels

Om het binnen het CBT voor iedereen zo prettig mogelijk te maken en u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hanteren wij de volgende huisregels:

  • Voor behandeling in het CBT heeft u een verwijsbrief nodig, waarin door de arts of tandarts duidelijk omschreven is waarom u naar het CBT verwezen wordt. Verder is het belangrijk dat naam, geboortedatum, telefoonnummer en adres juist vermeld worden.
  • Neem tijdens uw eerste bezoek aan het CBT altijd uw ID-kaart of paspoort (en uw verzekeringspas indien u deze heeft) mee.
  • Bent u verhuisd, gewisseld van zorgverzekering of zijn er veranderingen in uw medicatie of gezondheid, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door zodat we dit in onze administratie kunnen aanpassen.
  • Het is prettig als u minimaal 5 minuten voor de afgesproken tijd voor uw afspraak in het centrum aanwezig bent. Wij zorgen graag voor een lekker kopje koffie of thee in onze wachtkamer terwijl u rustig kunt acclimatiseren. Wij proberen iedereen op tijd te helpen. Soms kunnen we echter niet voorkomen dat u even moet wachten. Om het wachten zo aangenaam mogelijk te maken, is onze wachtkamer uitgerust met de krant van vandaag, verschillende actuele maandbladen, passend speelgoed voor onze jonge patiënten en een televisie die wij op uw verzoek aan kunnen zetten.
  • Afspraak verzetten? Dat kan tot 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail. Bij het niet tijdig annuleren van de afspraak zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.
  • Roken en huisdieren zijn binnen onze praktijk verboden, tenzij het een zichtbaar hiertoe opgeleide hulphond betreft.
  • Binnen onze praktijk accepteren we geen agressief gedrag. Dit geldt zowel voor verbaal als fysiek agressief gedrag of het dreigen hiermee. Dergelijk gedrag zal dan ook leiden tot het uitschrijven uit ons patiëntenbestand en het ontzeggen van de toegang tot het CBT.
  • Indien facturen die wij u sturen, ook na twee herinneringen, niet betaald worden, sturen wij de vordering door aan Flanderijn. Via een procedure van minnelijk incasso zullen zij samen met u kijken naar de mogelijkheden om de factuur alsnog zonder inmenging van een gerechtelijke deurwaarder voldaan te krijgen. In de tijd tot betaling kunt u geen nieuwe afspraak maken in onze praktijk. Indien betaling via minnelijk of gerechtelijk incasso onmogelijk blijkt, kunnen we ertoe overgaan u uit te schrijven uit ons patiëntenbestand.
  • Bij vernieling van eigendommen binnen ons CBT, zullen we u aansprakelijk stellen. Wij zullen de kosten van deze schade op u of uw wettelijk vertegenwoordiger verhalen.